voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 44/2010

Skuplja telad HF rase i tovna junad obe rase na stočnoj pijaci u Obrenovcu; Ponuda prasadi i ostalih kategorija svinja varirala od pijace do pijace; Smanjena ponuda ovaca i koza na stočnoj pijaci u Obrenevcu; Cene stoke u EU; Cene žive stoke na pijacama u Crnoj Gori; Ponuda i tražnja žitarica i stočne hrane; Agroinfo vesti; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište pšenice, kukuruza i stočne hrane.

DodatakVeličina
BiltenZS744.pdf422.12 KB