voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 44/2011

Niža dominantna cena teladi HF rase na stočnoj pijaci u Obrenovcu; Cene prasadi i tovnih svinja mirovale su uprkos povećanom obimu tražnje; Slaba ponuda jagnjadi, jaradi i ostalih kategorija ovaca i koza; Ponuda i tražnja žitarica i stočne hrane; Agroinfo vest; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište pšenice, kukuruza i stočne hrane.

DodatakVeličina
BiltenZiS844.pdf463.74 KB