voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 46/2011

Skuplja telad i tovna junad na stočnoj pijaci u Obrenovcu; Blagi porast dominantnih cena prasadi u Vranju i Loznici i tovljenika na pijacama u Požarevcu i Obrenovcu; Porast cene jagnjadi, šilježadi i ; Ponuda i tražnja žitarica i stočne hrane; Agroinfo vesti; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište pšenice, kukuruza i stočne hrane.

DodatakVeličina
BiltenZiS846.pdf481.37 KB