voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana –46/2016

Tovna junad skuplja u Somboru, a krave za klanje u Kraljevu; Skuplja prasad u pojedinim klanicama i na stočnim pijacama; Jagnjad i jarad skuplja u Kraljevu i Nišu ; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda u Srbiji; Ponuda, potražnja i cene žitarica i stočnog hraniva u Srbiji; Agroinfo vest; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu.

DodatakVeličina
BiltenZS1346.pdf4.11 megabajt