voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana –50/2015

Rast dominatnih cena teladi na području Požarevca; Niže cene prasadi i tovnih svinja u pojedinim klanicama i na pijacama; Viša cena jagnjadi i šilježadi protekle nedelje; Cene žive stoke na pijacama u Crnoj Gori; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda u Srbiji; Ponuda, potražnja i cene žitarica i stočnog hraniva u Srbiji; Agroinfo vest; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu.

DodatakVeličina
BiltenZS1250.pdf2.5 megabajt