voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Situacija na stocnim pijacama i klanicama u prvoj nedelji novembra 2009.god.

- Blagi pad cene teladi, junadi i krava za klanje na pojedinim stocnim pijacama
- Ponuda svih kategorija svinja bila je dobra, uslovila pad cena na odredjenim pijacama i klanicama
- Protekle sedmice jeftinije ovce i jagnjad na podrucju Pirota, Kraljeva i Sremske MitroviceNa stocnim pijacama i vašarima u Sremskoj Mitrovici i okolnim mestima su cene teladi i junadi u odnosu na prošlu nedelju bile u blagom padu. Zabeležena je slaba ponuda teladi i tovne junadi obe kategorije dok je ponuda krava i junica HF i SM rase bila bolja u poredjenju sa predhodnom sedmicom.
Pad cena junadi i krava za klanje je evidentiran i na stocnoj pijaci u Pirotu, a razlog je pad cena kukuruza na ovom podrucju.
Na pijaci žive stoke u Zrenjaninu su protekle sedmice kod goveda svih kategorija minimalne prodajne cene bile u padu, ali je po odgajivace dobro što dominira bolji kvalitet pa su se ipak telad, krave za klanje i tovna junad prodavala po onim višim cenana.
Kiša koja je padala protekle subote u Vranju uslovila je manju ponudu svih kategorija goveda na stocnoj pijaci, ali to nije uslovilo promenu cena goveda. U klanicama pcinjskog okruga takodje nije bilo promene u obimu ponude, tražnje i cene goveda.
Na stocnoj pijaci u Smederevu se nastavlja trend dobre ponude svinja narocito prasadi. Kvalitet ponudjenih grla obe kategorije prasadi i tovnih svinja bio jako dobar. Medjutim, tražnja prasadi je bila nešto slabija u odnosu na predhodni period usled dosta loših vremenskih prilika.
U Subotici je na pijaci žive stoke cena prasadi blago skocila u proseku za 10 din/kg zbog slabije ponude. Za razliku stocne pijace otkupne cene prasadi koju placaju klanicari bila je niža u proseku za cak 20 dinara po kilogramu žive mere u odnosu na predhodnu sedmicu. Razlog toga je povecana ponuda i otkup prasadi od strane klanicara zbog predstojecih praznika.
Na tržištu svinja u Zrenjaninu i srednje banatskom-okrugu su otkupne cene tovljenika od strane klanicara i za 20% niže. Jedino je u obe kategorije prasadi cena ostala na prošlonedeljnom nivou.
Na pijaci žive stoke u Požarevcu je tokom protekle sedmice pala cena prasadi, tovljenika i krmaca za klanje Što se tice otkupnih cena u klanicama branicevckog okruga ostala je nepromenjena, a ponuda svih kategorija svinja bila je dosta slaba.
Dosta dobra ponuda jagnjadi na pijaci žive stoke u Kraljevu uticala je prema recima reportera STIPS-a na pad cene ove kategorije ovaca.
Za razliku od Kraljeva ponuda jagnjadi je protekle sedmice na stocnoj pijaci u Cacku bila slaba, a cena je varirala od 190 do 210 din/kg. Prodaja ovaca obavljala se po ceni od 100 do 110 dinara, dok je kod ovnova za priplod najcešca cena iznosila od 100 do 120 din/kg. Otkupne cene u klanicama užicko-moravickog regiona se takodje nisu menjale u odnosu na predhodni period pa su se jagnjad otkupljivala po dominantnoj ceni od 200 din/kg.

Opsirnije o stanju na trzistu zive stoke procitajte u Biltenu ziva stoka, zitatice i stocna hrana br.45 na sajtu www.stips.minpolj.sr.gov.yu