voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Situacija na stocnim pijacama i klanicama u drugoj nedelji decembra 2009.god.

- blagi pad cene junadi na podrucju Vranja i Panceva
- tovljenici jeftiniji u Cacku i Zajecaru, a prasad jeftinija u Pirotu,
- na pojedinim stocnim pijacama i klanicama u Srbiji skuplja jagnjad Slabiji obim potražnje za junecim mesom na podrucju Vranja uzrokovao je pad otkupne cene junadi telesne mase od 350-480 kilograma kao i bikova preko 480 kilograma SM rase za 10 din/kg u odnosu na predhodnu sedmicu.
Posle dužeg vremena je ponuda goveda na pijaci u Pancevu bila dobra, ali je promet teladi, junadi i krava za klanje i dalje bio slab. Što se tice klanica južno-banatskog okruga, evidentiran je pad otkupne cene junadi i junica SM i HF rase, a ponuda je bila slabija u odnosu na prošlu nedelju.
U odnosu na prošlu nedelju je na stocnoj pijaci u Zajecaru ponuda goveda bila znatno manja u svim kategorijama, zbog vremenskih uslova. Cenovni trend je u blagom padu.
Stocna pijaca u Smederevu je standardna za ovo vremensko razdoblje sa odlicnom ponudom u smislu kvaliteta i raznovrsnosti. Cenovni trend je u blagom padu u odnosu na predjašnji period.
Na stocnim pijacama i vašarima u okolini Sremske Mitrovice je cena junadi u odnosu na prošlu nedelju u stagnaciji. Zabeležena je slabija ponuda teladi i junadi. Ponuda krava i junica HF i SM rase je takodje slaba, a cena priplodnih krava nepromenjena.
Na tržištu goveda u Obrenovcu nije bilo znacajnijih oscilacija cena, a broj grla teladi, junadi i krava za klanje koji se mogao pazariti bio je na prošlonedeljnom nivou. Interesovanje kupaca je bilo na prosecnom nivou pa je i prodaja bila sporadicna.
U prometu goveda na podrucju Kikinde je prema izveštaju reportera STIPS-a protekle nedelje naišao period zatišja. Ponuda Tovne junadi bila je slaba, a dominantne cene miruju. Slicna je situacija i u katetegoriji teladi kako grla SM tako i grla HF rase, a potražnja za svim kategorijama goveda bila je dosta slaba.
Najcešca prodajna cena teladi na pijaci žive stoke u Cacku bila je nepromenjena i kretala se od 240 do 280 din/kg u zavisnosti od rase i pola. U klanicama zlatiborsko-moravickog regiona je otkupna cena junadi varirala od 160 do 170 din/kg, dok je kod teladi dominirao iznos od 240 din/kg.
Protekle sedmice je na stocnoj pijaci u Cacku cena prasadi u zavisnosti od kategorije varirala od 160 do 170 din/kg. Cena tovljenika bila je u blagom padu i kretala se od 120 do 140 din/kg za grla od 80 do 130 kilograma telesne mase, kod je dominantna cena za grla preko 130 kilograma težine iznosila 120 din/kg. Krmace za klanje su se takodje najcešce mogle pazariti po ceni od 120 din/kg. Otkupne cene se u klanicama protekle sedmice nisu bitnije menjale pa su se tovljenici placali 140 din/kg, a prasad 180 din/kg.
U odnosu na prošlu nedelju na stocnoj pijaci u Zajecaru je ponuda prasadi, tovljenika i krmaca za klanje bila znatno manja, a poseta kupaca slaba zbog loših vremenskih uslova. Cenovni trend bio je u blagom padu.
Ponuda i potražnja, kao i cene svih kategorija svinja na podrucju Vranja i okoline bili su na prošlonedeljnom nivou. Protekle sedmice nije došlo do promene otkupnih cena u klanicama pcinjskog regiona.
Na stocnoj pijaci u Smederevu je evidentirana nešto slabija ponuda težih svinja i izlucenih krmaca, dok je broj grla prasadi koji je bio dovežen za prodaju i promet bio na prošlonedeljnom nivou.
U Pirotu je na pijaci žive stoke zabeležen blagi pad cene prasadi, ali verovatno nece dugo trajati s’ obzirom da se približavaju novogodišnji i božicni praznici. No i pored toga, po izjavama prodavaca prasadi, ne treba ocekivati neki veci porast cena.
Na pijaci žive stoke u Obrenovcu je pretekle sedmice nastavljen trend veoma dobre ponude i tražnje tovnih svinja i krmaca za klanje, a i kvalitet je bio na zavidnom nivou. Što se cena tice došlo je do pada cene krmaca za klanje. U ponudi prasadi situacija slicna prošlonedeljnoj. Nešto skupja su bila grla do 15 kilograma telesne mase u proseku za 10 din/kg u odnosu na predhodni period.
Po izveštaju reportera STIPS-a iz Panceva na pijaci žive stoke u ovom gradu je protekle sedmice zabeležen rast cena jagnjadi i jaradi. Posle nekoliko nedelja slabe ponude u toku 50 nedelje je ponuda svih kategorija ovaca bila dobra, ali je promet bio dosta slab. U klanicama južno-banatskog regiona je takodje došlo do porasta otkupne cene jagnjadi u odnosu na predhodni periodu, a ponuda je bila dosta slaba.
Protekle sedmice nije došlo do promene cena na stocnij pijaci u Vranju. Povecana potražnja za jagnjadima, kao i postepeno povecanje njihove sezonske ponude je uzrok porastu otkupne cene ove kategorije ovaca sa 190 na 200 din/kg. Ponuda i potražnja, kao i otkupne cene ostalih kategorija ovaca i koza bili su na prošlonedeljnom nivou.
Na pijaci žive stoke u Sremskoj Mitrovici je jedino došlo do blagog pada cene jaradi u poredjenju sa predhodnom sedmicom. Obim ponude, tražnje i cena priplodnih ovaca i ovnova su zadržale prošlonedeljni nivo. Prodajne cene šilježadi i dviski su takodje stagnirale.
Promet jagnjadi i jaradi je protekle sedmice na pijaci u Kikindi bio dosta slab. U poredjenju sa istim periodom predhodnih godina znatno je slabiji što govori o smanjenoj kupovnoj moci stanovništva.
Dosta slaba ponuda jagnjadi protekle sedmice evidentirana je na stocnoj pijaci u Obrenovcu. Cena je u blagom porastu i to u proseku za 10 din/kg, zbog povecane tražnje za jagnjadima. U obimu ponude tražnje ostalih kategorija ovaca situacija nepromenjena, a slicna je situacija i sa kozama i jaradima.