Bilten br.9 - voće i povrće

Bilten broj 9 - voće i povrće. Domaća jabuka preplavila pijace. Dobra ponuda povrća na kvantaškim pijacama. Cene voća i povrća na zelenim i kvantaškim pijacama.

Bilten osnovna podela