voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Viša cena prasadi i tovljenika u Vojvodini

Protekle nedelje dominantne cene prasadi i tovljenika u Vojvodini, bile su više nego u Centralnoj Srbiji. Mora se imati u vidu da je kvalitet svinja u Vojvodini bolji, zbog rasnog sastava, uslova držanja i kvalitetnije ishrane. Prasad do 15 kg prodavana su na trinaest pijaca a cene su varirale od 135 din/kg (Niš) do 180 din/kg (N.Sad, Zrenjanin). U odnosu na prošlu nedelju, niže cene za 5-20 din zabeležene su na pijacama u Beogradu-Obrenovcu, Nišu, Požarevcu i Zaječaru. Viša cena zabeležena je jedino na pijaci u Pančevu (sa 150 na 170 din/kg). Na ostalim pijacama cene su nepromenjene. Dominantna cena prasadi do 15 kg u Centralnoj Srbiji bila je 140 - 160 din/kg a u Vojvodini 170 din/kg.Veća ponuda od potražnje, prasadi do 25 kg, doprinela je nižim cenama za 10-20 din/kg na pet pijaca: Beograd, Kragujevac, Zaječar, N.Sad, Subotica. Više cene beležimo u Čačku za 20 i Pančevu za 10 din/kg. Prasad do 25 kg, najjeftinije (120 din/kg) su prodavana u Kragujevcu i Kikindi a najskuplje (180 din/kg) na pijaci u Zrenjaninu. Dominantna cena bila je 130 din/kg u Centralnoj Srbiji i od 150 do 160 din/kg u Vojvodini. Tovljenici 80-130 kg prodavani na petnast pijaca a ponuda je bila od slabe do umerene. Kao i proteklih nekoliko nedelja, najjeftinije (90 din/kg) su prodavani u Požarevcu. Najskuplje (110 din/kg) prodavani su na pijacama: Čačak, Vranje, Kikinda, S.Mitrovica, Subotica i Zrenjanin. Niže cene za 5-10 din/kg beležimo u Beogradu, Kragujevcu, Smederevu i Zaječaru, dok više za 5-10 din/kg beležimo na pijacama u Čačku, Vranju i Subotici. Na ostalim pijacama cene su nepromenjene. Dominantna cena bila je 100 din/kg u C.j Srbiji i 110 din/kg u Vojvodini. Kod tovljenika preko 130 kg beležimo slabu potražnju što je doprinelo padu cene za 5-10 din/kg na pijacama u Beogradu, Kragujevcu i Zaječaru. Rast cene sa prošlonedeljnih 90 na 100 din/kg zabeležen je u Vranju. Najjeftinije (85 din/kg) su prodavani u Požarevcu i N.Sadu, a najskuplje (100 din/kg) u Vranju, S.Mitrovici i Zrenjaninu. Dominantna cena bila je 90 din/kg u C. Srbiji i 100 din/kg u Vojvodini. Ponuda krmača za klanje preko 130 kg, bila je umerena i nuđene su na osam pijaca. Najjeftinije (80 din/kg) su prodavane u Požarevcu, Smederevu i Subotici a najskuplje (90 din/kg) u Kraljevu, Zaječaru i S.Mitrovici. Promenu cene beležimo na dve pijace: sa 95 na 85 din/kg u Kragujevcu i sa 85 na 80din/kg u Smederevu. Dominantna cena bila je od 80 do 90 din/kg.