voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Blagi pad cene teladi SM rase, cene krava za klanje u porastu

Kategorija teladi do 160 kg SM rase beleži blagi pad dominantne cene i ona je protekle nedelje iznosila 200 din/kg na većini pijaca u C.Srbiji i Vojvodini. Ponuda je bila smanjena. Maksimalna cena postignuta je u Obrenovcu i Sremskoj Mitrovici iznosila je 220 din/kg, dok je minimalna i protekle nedelje iznosila 180 din/kg postignuta na stočnoj pijaci u Pirotu. Porast cene zabeležen je u N.Sadu (10 din/kg) i Požarevcu (20 din/kg), dok je pad evidentiran na pijaci u Loznici (10 din/kg.), Kraljevu i Nišu (20 din/kg).Krave za klanje HF rase su se mogle kupiti jedino na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici po ceni od 65 din/kg. Dominantna cena postignuta protekle nedelje u kategoriji krava za klanje SM rase je iznosila 90 din/kg. Minimalna zabeležena cena je iznosila 70 din/kg i postignuta je u N.Sadu dok maksimalna iznosila 90 din/kg a postignuta je u: Kragujevcu, Kraljevu, Loznici, Nišu i Smederevu. Ponuda je bila na nivou od predhodne nedelje.