voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Ponuda, tražnja i cene žive stoke na pijacama u Srbiji u drugoj nedelji januara

Najveću pažnju kupaca na stočnim pijacama u Srbiji privukli su boksevi sa teladima i junadima SM rase, prasadima i tovljenicima kao i jagnjadima i šilježadima.
Telad SM rase težine do 160 kg koja je bila u ponudi protekle nedelje zadovoljavajućeg kvaliteta. Cena im je varirala od 165 do 270 din/kg, što ukazuje na činjenicu da je i u ovoj kategoriji između minimalne i maksimalne postignute cene iznosila 105 din/kg. Dominantna cena iznosila je 250 din/kg. U odnosu na predhodnu nedelju je došlo je do poskupljenja teladi na Pirotskoj stočnoj pijaci u iznosu od 20 din/kg, a pojeftinila su u Novom Sadu za 15 din/kg.Junad SM rase se mogla pazariti najčešće po ceni od 150 din/kg što ukazuje na povećanje od 10 din/kg u odnosu na predhodni period. U zavisnosti od kvaliteta grla koji je bio u ponudi cena se kretala od 120 do 150 din/kg.
Cena prasadi do 15 kg kretala se od 90 do 140 din/kg. U odnosu na prethodnu nedelju zabeležen je pad cene za 10 din/kg na pijaci u Somboru. Dominantna cena bila je 120 din/kg. Dobra ponuda prasadi do 25 kg nastavlja se i u protekloj nedelji, a prodavana su od minimalnih 90 din/kg u Kragujevcu do maksimalnih 130 dinara u Sremskoj Mitrovici. Do poskupljenja ove kategorije svinja došlo je u u Požarevcu (10 din/kg) i N.Sadu (5 din/kg), a jeftiniji su na pijaci u Somboru i Zrenjaninu (10 din/kg). Prasad se najčešće prodavala po ceni od 110 din/kg. Tovljenici 80-130 kg su se mogli kupiti po ceni od 68 din/kg u Kikindi do 95 din/kg u Novom Sadu. U poređenju sa predhodnim periodom do pada cene došlo je na pijaci u Požarevcu (10 din/kg), Pančevu (5 din/kg) i Somboru (10 din/kg), dok je na pijaci u Loznici zabeležen rast cene za 5 din/kg. Na ostalim pijacama cena tovljenika stagnira. Dominantna cena iznosila je 80 din/kg.
Ponudu jagnjadi beležimo na šesnaest pijaca a cene su varirale od 160 do 230 din/kg.U poređenju sa predhodnom nedeljom promenu cene beležimo na pijacama u Pančevu (rast za 10 din/kg) i Novom Sadu (pad za 10 din/kg), dok su na ostalim nepromenjene a dominirao je iznos od 180 din/kg. Ponuda šilježadi bila je nešto bolja nego prošle nedelje a cene su bile u rasponu od 120 (N.Sad) do 180 din/kg (Zaječar). Na svim pijacama cene su nepromenjene a dominirao je iznos od 150 din/kg.