voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Pregled stanja na stočnim pijacama u Srbiji

Uobičajena ponuda i tražnja žive stoke za ovaj period godine, a najviše su se prodavala telad, prasad i jagnjad Na većini pijaca žive stoke i u klanicama telad i junad su bila najinteresantnije kategorije goveda od strane kupaca. U klanicama na području Loznice je evidentiran blagi pad cene bikova telesne mase preko 480 kilograma i oni su se protekle sedmice prodavali po dominantnoj ceni od oko 105 din/kg. Slična je bila i otkupna cena junica kako SM tako i HF rase. U ponudi i tražnji goveda na stočnoj pijaci nije zabeležena značajnija promena u odnosu na predhodnu nedelju, a i cene su ostale nepromenjene.
Na stočnoj pijaci u Čačku ponuda je u proteklom periodu bila izuzetno dobra cene se nisu bitnije menjale, kao i potražnja za svim kategorijama goveda mada je prodaja teladi SM rase bila najbolja. Otkupne cene u klanicama su bile sledeće: telad se otkupljivala za 220 dinara, junad od oko 300 kg su bila 120, a za bikove preko 480 kg su uzgajivači mogli dobiti 120 din/kg.
U Pančevu je na pijaci žive stoke malo bolja ponuda prasadi dok je ponuda ostalih kategorija svinja ostala na nivou proseka proteklih sedmica. Evidentiran je veoma slab promet i nakupci preovladavaju na pijaci. U klanicama je zabeležena dobra ponuda tovljenika I klase, a cene su ove sedmice u odnosu na prethodnu nepromenjene.
Na stočnoj pijaci u Vranju je predhodne nedelje ponuda bila izuzetno slaba u odnosu na prosek koji karakteriše ovu pijacu. Prodaja svinja je takođe slaba, samo par nakupaca koji uglavnom nude 10 do 20 dinara po kilogramu nižu cenu od one koja se obično naziva tržišnom. Obično je do sada postojala prodaja stoke i van pijačnog prostora, što je bio još jedan pokazatelj obima ponude. Ove sedmice toga skoro da nije ni bilo.
periodu, ponuda jagnjadi i ovaca na pijacama bila dobra (prodavani su na 16 pijaca), a ovnova, dviski i šilježadi nešto slabija.
Najčešća cena jagnjadi je 180 din/kg, a njihova najniža cena je zabeležena u Kragujevcu 140 din/kg, dok su najskuplje prodavana na pijacama u Nišu, Pirotu, Vranju i Somboru za 200 dinara.
Ovce su se mogle kupiti po ceni od 85 do 120 din/kg, ali je dominirao iznos od 100 din/kg.