voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Dogovorena Radna grupa za strateško rešavanje problema u malinarstvu

Na jučerašnjem sastanku ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića sa proizvođačima i otkupljivačima maline dogovoreno je da se formira radna grupa u cilju pronalaženja dugoročnih rešenja za pitanja proizvodnje i plasmana tog voća.

Glavni zadatak Radne grupe je da se napravi strategija koja bi dala odgovore na svaki scenario koji se može dogoditi u budućnosti. U tom smislu, razgovaralo se o Strategiji upravljanja tržištem, prodajom i izvozom maline, ali i dobicima i rizicima svih činilaca u sektoru malinarstva. Prioritet je i rešavanje pitanja sadnog materijala, kao i prevencije od norovirusa koji je prepreka nesmetanom izvozu i dugoročnom pozicioniranju na međunarodnom tržištu. (agronews)