voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

FAO pomaže veterinarima u Srbiji

okvirPraktični priručnik Organizacije UN za hranu i poljoprivredu (FAO) u vezi sa stočnom bolešću kvrgave kože od sada je dostupan i na srpskom jeziku.
To će veterinarima olakšati način postupanja u situacijama kada se susreću s ovom bolešću. “Bolest kvrgave kože može naneti ozbiljne ekonomske gubitke poljoprivrednicima, posebno malim farmerima.
Osim toga, bolest može imati ozbiljne posledice po trgovinu zemalja izvoznica”, izjavio je Danijel Beltran-Alkrudo iz FAO.
Bolest kvrgave kože poznata je već duže vreme, ali je bila ograničena isključivo za područje supsaharske Afrike. Međutim, od 2015. godine prisutna je na Balkanu, a u 2016. njeno širenje zaustavljeno je u Crnoj Gori i Srbiji.
Izvor: agronews.rs