voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Posejano 650.000 pšenice, pola nedeklarisanim semenom

Direktor Poslovnog udruženja “Žita Srbije” Vukosav Saković naveo je da je pšenicom u Srbiji zasejano 650.000 hektara, ali je za polovinu tih površina korišćeno nedeklarisano seme.

On je rekao da će ova godina biti retko dobra po veličini površina koje su zasejane pšenicom. ”Oko 80% njiva zasejano je u optimalnom roku, ali nije dobro što je za 50% njiva korišćeno nedorađeno seme sa tavana”, rekao je Saković. Razlog za “dobru” setvu je, prema njegovim rečima, to što je mraz ove godine oštetio prolećne useve, a nije jesenje, a i proizvodnja pšenice najmanje košta. Dodao je da pšenica na domaćem tržištu ima dobru cenu i sada se prodaje po 18 do 18,50 dinara po kilogramu bez PDV-a. (Agronews)