voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Raspisan konkurs za zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je konkurs za dodelu sredstava na terirotiji Republike Srbije, sa izuzetkom Vojvodine, za radove na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta.

Sredstava iz republičkog budžeta obezbeđuju se za kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta (144,85 miliona dinara), uređenje komasacijom (121 milion dinara), te nekategorisanih puteva i otresišta (249 miliona dinara). Za nabavku nove opreme za navodnjavanje predviđeno je 99,8 miliona dinara u visini učešća do 50 odsto, za iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja 20 miliona, a za izgradnju sistema za navodnjavanje 100 miliona dinara uz visinu učešća do 90 odsto. (agronews)