voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Za kukuruz vrućina opasnija od suše

Tropska temperatura zadaje veliki problem kukuruzu, upozorava profesor Branko Marinković. On kaže da je sada kasno za preporuke, ali napominje da naredne godine ratari treba da se pridržavaju tehnologije proizvodnje.

“Uništavanje divljeg sirka, uz čekanje da on krene, je period kada gubimo vlagu u zemljištu. Rešavamo problem divljeg sirka sa totalnim herbicidima već 50 godina i nismo ga se rešili, a imamo drugih problema. Veoma je bitno uzorkovanje zemljišta i prava preporuka đubrenja”, naglašava professor Marinković. Prema njegovim rečima, poljoprivredni proizvođači se moraju prilagođavati jer nemamo više jednu tehnologiju za sve godine, sve parcele i sve hibride. (Agronews)