Bilten – voće i povrće – 44/2017

Slabija ponuda grožđa i bolja ponuda južnog voća na kvantašu u Beogradu; Prikaz cena voća i povrća na zelenim pijacama u Srbiji; Cene voća i povrća na pijacama u Crnoj Gori; Najčešće cene voća i povrća na tržištu u Hrvatskoj.