Živa stoka, žitarice, stočna hrana

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–3/2021

 

Rast otkupnih cena tovne junadi i tovnih bikova protekle sedmice; Jeftinija prasad i krmače za klanje na području Sremske Mitrovice; Jarad skuplja na području Kragujevca i Niša, a jagnjad na području Smdereva i Leskovca; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

 

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–2/2021

Više otkupne cene tovnih bikova u klanicama na području Beograda i Smedereva; Pad cena tovnih svinja na otkupnim i prodajnim mestima u Srbiji; Niže cene jagnjadi u odnosu na prethodni period; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 1/2021

Tržište goveda, svinja, ovaca i koza na nedeljnom i mesečnom nivou; Pregled cena žive stoke na pijacama u Srbiji; Dominantne cene žive stoke u decembru; Prikaz nedeljnih otkupnih cena žive stoke u klanicama; Cene žive stoke u Crnoj Gori; Stanje na tržištu žitarica i stočne hrane; Agroinfo vest; Dominantne cene žitarica i stočne hrane za protekli mesec; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–52/2020

Telad jeftinija u Šapcu, tovna junad i bikovi skuplji u Nišu i Vranju; Više cene prasadi protekle nedelje na prodajnim i otkupnim mestima;Jagnjad skuplja u Čačku, Obrenovcu i Novom Sadu; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–51/2020

 

Pad cene teladi u Vranju, a krave za klanje jeftinije na području Kragujevca, Pirota i Požarevca; Niže cene prasadi u odnosu na prethodni period na više prodajnih i otkupnih mesta u Srbiji; Skuplja jagnjad i ovce na stočnoj pijaci u Loznici; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stoče hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–50/2020

 

Rast otkupnih cena tovne junadi, tovnih bikova i krava za klanje; Rast prodajne cene prasadi i tovnih svinja u odnosu na prethodni period; Cena jagnjadi viša na poručju Šapca, priplodni ovnovi skuplji u Kragujevcu; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stoče hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

 

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–49/2020

 

Telad jeftinija na području Užica, a skuplja na području Šapca; Niže otkupne  cene prasadi i tovnih svinja
u odnosu na prethodni period;Jagnjad jeftinija, a ovce skuplje protekle sedmice na području Užica; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

 

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 48/2020

Tržište goveda, svinja, ovaca i koza na nedeljnom i mesečnom nivou; Pregled cena žive stoke na pijacama u Srbiji; Dominantne cene žive stoke u novembru; Prikaz nedeljnih otkupnih cena žive stoke u klanicama; Cene žive stoke u Crnoj Gori; Stanje na tržištu žitarica i stočne hrane; Agroinfo vest; Dominantne cene žitarica i stočne hrane za protekli mesec; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–47/2020

Telad jeftinija na području Užica, a skuplja na području Kragujevca; Rast otkupnih cena tovnih svinja i prasadi u odnosu na prethodni period; Na pojedinim prodajnim i otkupnim mestima nastavljen rast cena jagnjadi; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

 

 

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–46/2020

Viša cena tovnih bikova SM rase na području Užica, tovna junad skuplja na području Vranja; Otkupne cene tovnih svinja i prasadi više u odnosu na prethodni period; Rast cena jagnjadi, jaradi i ovaca na prodajnim i otkupnim mestima; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.