Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–42/2020

 

Rast otkupne cene teladi SM rase u klanicama na području Pirota i Smedereva; Rast dominantne cene prasadi na više prodajnih i otkupnih mesta;Jagnjad skuplja na području Šapca, a jefinija na području Smedereva i Kragujevca; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

 

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–41/2020

 

Niža cena teladi telesne mase do 160 kilograma na području  Pirota, Smedereva i Požarevca; Rast cene prasadi u Nišu i Smederevu, a pad u Somboru i Čačku; Jagnjad skuplja na području Niša, Sombora, Smedereva, Kragujevca i Požarevca; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 40/2020

Tržište goveda, svinja, ovaca i koza na nedeljnom i mesečnom nivou; Pregled cena žive stoke na pijacama u Srbiji; Dominantne cene žive stoke u septembru; Prikaz nedeljnih otkupnih cena žive stoke u klanicama; Cene žive stoke u Crnoj Gori; Stanje na tržištu žitarica i stočne hrane; Agroinfo vest; Dominantne cene žitarica i stočne hrane za protekli mesec; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–39/2020

Više otkupne cene tovne junadi i tovnih bikova u klanicama na području srednje-banatskog regiona; Prasad jeftinja na poručju južno-banatskog regiona, a tovne svinje na području Kragujevca; Pad cene jagnjadi na stočnoj pijaci u Kragujevcu, a rast cene na stočnoj pijaci u Vranju; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pileceg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stocne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–38/2020

 

Rast cene bikova u klanicama na području Beograda; Niža cena tovljenika na sočnoj pijaci u Nišu; Rast cena jagnjadi i jaradi na pijaci u Kragujevcu; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.