CENE INPUTA poljoprivrednih proizvoda - STIPS

Tema

Po prvi put na sajtu Ministarstva poljoprivrede, sumarstva i vodoprivrede Republike Srbije objavljene su CENE INPUTA poljoprivrednih proizvoda... “Cene inputa poljoprivrednih proizvoda“ je segment Projekta „Trzisni informacioni sistem u poljoprivredi“, koji je iniciran 2004. godine od strane Ministarstva poljoprivrede, sumarstva i vodoprivrede Republike Srbije u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede SAD (USDA). Kao rezultat unapredjenja Sistema trzisnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS), objavljen je nacionalni izvestaj koji obuhvata maloprodajne cene SEMENSKOG MATERIJALA (kukuruz i krompir), MINERALNIH DjUBRIVA i PESTICIDA (insekticidi, herbicidi i fungicidi).

Cene inputa poljoprivrednih proizvoda prikupljaju obuceni reporteri STIPS-a, iz 18 gradova ukljucenih u ovaj sistem, dva puta godisnje (april, septembar). Imena i brojevi telefona reportera, nalaze se u okviru kontakta na sajtu STIPS-a.

U septembru bice objavljeni pored nacionalnog i detaljni izvestaji po gradovima. Takodje, planira se pracenje maloprodajnih cena semenskog materijala psenice, jecma, soje i suncokreta, kao i ukljucivanje cena drugih inputa u vocarskoj i stocarskoj proizvodnji.

Ovom prilikom, pozivamo sve korisnike podataka STIPS-a da daju svoje komentare i predloge u cilju daljeg unapredjenja sistema.