Direkcija za robne rezerve kupuje pšenicu

Tema

Republička Direkcija za robne rezerve kupuje do 28.144 tona merkantilne pšenice ovogodišnjeg roda, domaćeg porekla.
Kupovina će se vršiti posredstvom novosadske Produktne berze od poljoprivrednih gazdinstava, zadruga i skladištara koji sa Direkcijom imaju zaključen ugovor o skladištenju merkantilne pšenice.

Cena merkantilne pšenice je 18 din/kg, i mora biti uskladištena u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije. Rok plaćanja kupljene merkantilne pšenice je do 15 dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije o isporuci merkantilne pšenice Direkciji.

Zainteresovano se prijavljuju Produktnoj berzi elektronski, počev od danas, na adresi:
www. proberza.co.rs/otkuppsenice2018/