Dotacijama za voće do zdravih navika u ishrani đaka

Evropska komisija odlučila je o konačnoj visini dotacija Evropske unije pojedinim zemljama članicama namenjenim za voće u školama. U program za konzumiranje voća u školskoj 2011/2012 godini, vredan ukupno 90 miliona evra, uključile su se 24 zemlje EU, sa izuzetkom Švedske, Finske i Velike Britanije.

Najviše para dobiće Italija - 18 miliona evra, Nemačka - 12 miliona i Francuska - 10 miliona. EU samo sufinansira program, a deo troškova se pokriva iz javnih i privatnih izvora. Cilj programa je da se u okviru cele EU doprinese razvoju zdravih navika kod školaraca, jer Brisel smatra da, ako se takve navike razviju u ranom uzrastu, ostaće za ceo život. (Tanjug)