Naturalna razmena merkantilnog kukuruza za tovnu stoku

Republička direkcija za robne rezerve objavila je javni poziv za naturalnu razmenu do 5.445 tona merkantilnog kukuruza za tovnu stoku. Naturalna razmena odnosi se na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnike), koji imaju proizvodnju tovnih svinja, odnosno tovne junadi.
Pariteti u naturalnoj razmeni su: 8,6156 kg merkantilnog kukuruza za 1 kilogram tovnih svinja ili 15,6863 kg merkantilnog kukuruza za 1 kilogram tovne junadi. Merkantilni kukuruz, koji se daje u razmenu za tovnu stoku je: prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama. Tovne svinje koju Direkcija prima na osnovu ove robne razmene moraju odgovarati Pravilniku o kvalitetu zaklanih svinja i kategorizaciji svinjskog mesa. Tovna junad moraju odgovarati Pravilniku o kvalitetu goveda i ovaca za klanje. Maksimalna količina merkantilnog kukuruza po fizičkom licu - gazdinstvu je do 100.000 kilograma, maksimalna količina merkantilnog kukuruza za pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnike je do 400.000 kilograma, u skladu sa količinom stoke koju planiraju da isporuče -skladište za Direkciju. Rok isporuke tovnih svinja je do pet meseci, odnosno do devet meseci za tovnu junad od dana preuzimanja merkantilnog kukuruza. Ugovorom o skladištenju, čuvanju i zanavljanju tovne stoke biće precizirane ugovorne obaveze primarnih proizvođača. Takođe, biće utvrđeno da proizvođači po pisanom nalogu Direkcije moraju isporučiti tovnu stoku ugovorene količine, kvaliteta, genetske strukture, sukcesivno u skladu sa proizvodnim ciklusom. Tovna grla moraju biti u vlasništvu podnosioca zahteva, što se dokazuje Izvodom iz Centralne baze podataka o obeleženim životinjama, koji glasi na ime podnosioca zahteva. Primarni proizvođači koji su zaključili ugovor po Javnom pozivu za naturalnu razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu stoku od 10.12.2018. godine, nemaju prava učešća na ovom Javnom pozivu. Prednost prilikom izbora proizvođača imaju proizvođači sa  većim stočnim fondom i proizvođači koji se pisanom izjavom obavežu da će po isteku proizvodnog ciklusa potpišu ugovor o čuvanju, skladištenju i zanavljanju tovne stoke. Rok za dostavljanje ponuda u pisarnicu Direkcije je 22. april.