Radionica o cenama poljoprivrednih inputa u okviru STIPS-a

Tema

U periodu od 29-30.aprila 2009.godine je u hotelu "Relax" u Kovacici u organizaciji Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i USDA (Ministarstva poljoprivrede SAD-a) održana radionica pod nazivom "Cene poljoprivrednih inputa u okviru STIPS-a".Radionici su prisustvovali reporteri STIPS-a, predstavnici Ministarstva Srbije i SAD-a, predstavnici Marketing Informacionog Sistema Makedonije i predstavnici radionice "KRUG" .
Na pocetku rada je g-dja Nancy Cochrane predstavnica ministarstva poljoprivrede SAD-a pozelela dobrodoslicu svim ucesnicima kao i priznanje svim ucesnicima na dosadasnjem radu na pracenju ponude, traznje, cena voca i povrca, zive stoke, zitarica i stocne hrane.
Medjutim, pored postignutih dosadasnjih rezultata smatra da su se stekli uslovi da se od ovog proleca zapocne sa pracenjem cena, ponude i traznje INPUT-a (semenskog materijala, mineralnih djubriva i pesticida). Mesto obilaska i prikupljanja cena bile poljoprivredne apoteke u 18 gradova Srbije.
Zatim su Ivana Ivkov, Zorica Kukic i Vlado Kovacevic predstavnici Ministarsva poljoprivrede, sumarstva i vodoprivrede Republike Srbije prikazali postignute preliminarne rezultate sprovedene u predhodnih dva meseca.
Potom je zapoceta diskusija po pitanju sadrzaja tabela, proizvoda koji bi se trebali izbaciti i novih koji bi se trebali naci u buducem prikupljanju podataka.
Reporteri STIPS-a su izneli svoje misljenje i dosadasnje iskustvo u pribavljanju podataka i na kraju zajedno doneli odluku u kakvom bi se formatu tabele o trenutnim cenama, ponudi i tražnji INPUT-a trebale objaviti na sajtu STIPS-a.
Drugog dana rada je g-din Stan Debeck strucnjak Ministarstva poljoprivrede SAD-a izneo podatke o kretanju cena, ponude i traznje INPUT –a u SAD-u i svetu i slozio sa cinjenicom da je prikupljanje podataka o kretanju cena INPUT-a veoma znacajno u poljoprivrednoj proizvodnji.
Nakon toga su predstavnici radionice „KRUG“ prikazali presek dosadasnjeg rada na sajtu STIPS-a i planove za buducnost.
Na kraju radionice je gdja Nancy Cochran zahvalila ucesnicima na uloženom trudu i postignutim rezultatima, u dosadasnjem radu na projektu STIPS-a i izrazila želju i nadu da ce i ubuduce projekat funkcionisati u boljim uslovima uprkos svetske finansijske krize.