Suša otežava setvu pšenice

Optimalni rok za setvu pšenice je do 25. oktobra, ali je izvesno da će zbog suve zemlje mnogi sejati i nakon tog roka. Poljoprivredni analitičar Čedomir Keco smatra da je proizvodnja pšenice za domaće ratare i dalje rizik, jer ne postoje ugovori između proizvođača, otkupljivača, prerađivača i izvoznika pšenice. “Izostala je ozbiljna edukacija koje sorte pšenice imaju šansu u izvozu i koje su bitne za meljavu i za kvalitet hleba kod nas u Srbiji”, kaže Keco. Od jula do danas cena pšenice je rasla sa 16,50 na 19 dinara za kilogram i ovakvo stanje na tržištu obično opredeljuje ratare da više seju pšenicu. Očekivanja su da će površine pod pšenicom biti u granicama višegodišnjeg proseka.