Tradicionalni proizvodi za održivost malih gazdinstava

Tema

Okrugli sto na temu “Pozicija i perspektive poljoprivrednih gazdinstava sa malom i tradicionalnom proizvodnjom” održaće se 23. novembra u okviru Sajma etno hrane i pića, u organizaciji Asocijacije poljoprivrednika i Saveza proizvođača tradicionalnih proizvoda “Original Srbija”.

Kako se navodi u saopštenju Asocijacije poljoprivrednika, planirano je da eminentni stručnjaci govore o trenutnoj poziciji i perspektivama malih proizvođača tradicionalnih proizvoda, regulativama u oblasti proizvodnje i prometa tradicionalnih proizvoda sa poljoprivrednih gazdinstava, zaštiti prava korisnika oznaka geografskog porekla i nelojalnoj konkurenciji. Agenda okruglog stola (agronews)