Uništavanje stočnog fonda

Tema

Broj stoke u Srbiji u poslednje dve decenije opadao je po godišnjoj stopi od tri do četiri odsto, a proizvodnja mesa pala je sa 600.000 na 457.000 tona, objavila je PKS. Najnepovoljnija situacija je kod priplodne stoke, pa je broj krava i steonih junica na početku ove godine manji za 28% u odnosu na 1991. godinu, a krmača i suprasnih nazimica za čak 60,8%, ukazao je Vojislav Stanković, saradnik u Centru za naučno istraživački rad PKS.

On je naveo da je na početku 2010. broj goveda bio manji za 6,4% u odnosu na isti period 2009. godine, odnosno za 63.962 grla, a u isto vreme manji je broj krava i steonih junica za 4,1% ili za 25.169 grla. Broj svinja manji je za 3,9% ili za 142.262 grla, pa ima ukupno oko 3,5 miliona grla, dok je broj krmača i suprasnih nazimica u 2010. iznosio 519.119 grla, što predstavlja pad od 0,3%. Na početku 2010. godine bilo je i oko 1,5 miliona ovaca što je manje za 1,9% u odnosu na vreme od godinu dana ranije, dodao je Stanković. Kada je reč o živini, u 2010. godini bilo je 20,1 miliona komada, uz registrovan godišnji pad od 11,7%. Posmatrano dugoročno, posebno u odnosu na prosek 1988. - 1990. broj goveda manji je za 20,2%, svinja za 22,5%, ovaca za 26% i živine za 22,7%. “Ova nepovoljna kretanja ukazuju da se mora hitno reagovati”, ocenio je Stanković, ističući da je to neophodno kako bi se zaustavio dalji pad i devastacija stočnog fonda. Kako se ocenjuje, osnovni razlozi za krizu u kojoj se nalazi srpsko stočarstvo leže u nerešenom pitanju finansiranja ove važne kapitalno intenzivne delatnosti poljoprivrede, gubitku domaćeg i stranog tržišta, kao “i odsustva bilo kakvih strateških rešenja koja bi doprinela da se nepovoljna kretanja u stočarstvu zaustave”. (Tanjug)