Za razvoj inovativnih preduzeća do 300.000 evra po projektu

Fond za inovacionu delatnost objavio je programe kroz koje dodeljuje bespovratno do 80.000 evra, odnosno do 300.000 evra, u cilju podsticanja razvoja i stvaranja inovativnih preduzeća, to jest osnivanja ”start-up“ ili ”spin-off“ kompanija u privatnom sektoru. Reč je o Programu ranog razvoja i Programu sufinansiranja investicija. Program ranog razvoja namenjen je mladim preduzećima koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu. Program sufinansiranja inovacija omogućava razvoj novih proizvoda, usluga i tehnologija sa dodatom vrednošću i podsticanje komercijalizacije istraživanja i razvoja postojećih inovativnih preduzeća. Rok za prijavu je 31. avgust. Programe i detaljnuja uputstva možete pogledati na: http://www.inovacionifond.rs