Završena berba kukuruza

U Srbiji je završena berba kukuruza na svih 950 hiljada hektara, koliko je ovoga proleća zasejano. Prosečan prinos se kretao oko 4,5 tone po hektaru, što će podmiriti domaće potrebe, a za izvoz će ostati milion tona. Mnogi se žale da su nepovoljne vremenske prilike tokom vegetacije znatno smanjile prinose. Svetislav Seležan, poljoprivrednik iz Zrenjanina, kukuruz je ovoga proleća zasejao na 40 hektara, sa prinosom je zadovoljan, ali sa cenom od 14 din/kg nije. Poljoprivredni stručnjaci savetuju ratare da odmah po završetku berbe krenu sa pripremom zemljišta za prolećnu setvu, kako bi i taj posao bio završen pre snega, a takvih površina je na ovom području oko 200.000 hektara.