Bilten – voće i povrće – 01/2022

 

Sveže jagode na kvantaškoj pijaci  u  Beogradu tokom prve sedmice januara; Nedeljne cene voća i povrća  na kvantaškim pijacama; Prikaz cena voća i povrća na zelenim pijacama u Srbiji; Najčešće cene voća i povrća na tržištu u Hrvatskoj