Bilten – voće i povrće–34/2022

 

Na kvantašu u Beogradu zabeležena prodaja mandarine po ceni od 200 din/kg; Najčešće cene voća i povrća na tržištu u Hrvatskoj; Prikaz cena voća i povrća na kvantaškim i zelenim pijacama u Srbiji.