Bilten – voće i povrće–36/2022

 

Bolja ponuda i sortiment grožđa na kvantaškim i zelenim pijacama uslovili pad cena; Najčešće cene voća i povrća na tržištu u Hrvatskoj; Prikaz cena voća i povrća na kvantaškim i zelenim pijacama u Srbiji.