Živa stoka, žitarice, stočna hrana

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–40/2021

Rast cene teladi SM rase i tovnih bikova SM i HF rase telesne mase preko 500 kilograma; Rast otkupne i prodajne cene prasadi na stočnim pijacama i u klanicama;Jagnjad i šilježad jeftinija u Smederevu, a jarad i dviske na području Kragujevca; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

 

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 39/2021

Tržište goveda, svinja, ovaca i koza na nedeljnom i mesečnom nivou; Pregled cena žive stoke na pijacama u Srbiji; Dominantne cene žive stoke u septembru; Prikaz nedeljnih otkupnih cena žive stoke u klanicama; Stanje na tržištu žitarica i stočne hrane; Agroinfo vest; Dominantne cene žitarica i stočne hrane za protekli mesec; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–38/2021

 

Skuplja telad SM rase na području Užica i Kragujevca; Otkupne i prodajne cene prasadi i tovnih svinja varirale od mesta do mesta; Rast cene jagnjadi na području Leskovca, Novog Sada i Kragujevca; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

 

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–37/2021

Niže otkupne i prodajne cene teladi, tovne junadi i tovnih bikova; Rast cena prasadi i tovnih svinja na području šumadijskog, mačvanskog i jablaničkog regiona; Jagnjad skuplja na području Požarevca, Čačka, Beograda i Kraljeva; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–36/2021

Rast cena teladi, tovne junadi i tovnih bikova na prodajnim i otkupnim mestima; Protekle sedmice nastavljen rast cena tovnih svinja i prasadi; Niže prodajne i otkupne cene jagnjadi u odnosu na prethodni period; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–35/2021

 

Viša otkupna cena tovne junadi na području Šapca i Čačka; Rast cena tovnih svinja u odnosu na prethodni period; U Kragujevcu skuplja jarad, a u Šapcu jagnjad; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

 

 

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 34/2021

Tržište goveda, svinja, ovaca i koza na nedeljnom i mesečnom nivou; Pregled cena žive stoke na pijacama u Srbiji; Dominantne cene žive stoke u avgustu; Prikaz nedeljnih otkupnih cena žive stoke u klanicama; Stanje na tržištu žitarica i stočne hrane; Agroinfo vest; Dominantne cene žitarica i stočne hrane za protekli mesec; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–33/2021

Rast cene teladi SM rase u klanicama podunavskog regiona i stočnoj pijaci u Kraljevu; Dominantne cene prasadi porasle na pijaci u Čačku; Niža cena jagnjadi i jaradi na pijaci u Vranju; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–32/2021

Rast otkupne cene teladi SM rase u klanicama na području braničevskog regiona; Dominantne otkupne cene prasadi više u klanicama na području južnobanatskog regiona; U klanicama na području braničevskog regiona rast otkupnih cena jagnjadi i pad cena ovaca; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–31/2021

Niža cena tovnih bikova u Užicu i teladi u Požarevcu; Prasad skuplja u Sremskoj Mitrovici i Čačku, a tovne svinje u Zrenjaninu; Na pijaci žive stoke u Užicu skuplja jagnjad; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stocne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.