O STIPS-u





Korisnici sistema su poljoprivrednici, banke, privredni subjekti, medijske kuće, savetodavci, analitičari...



Na sistemu radi 18 gradova-centara sa 3-5 izvestača po gradu, Institut za primenu nauke u poljoprivredi - IPN, i MPSV - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.



Više desetina sajtova sa markicom ili linkom ka portalu STIPS-a, AGROINFO nedeljne emisije u dva termina na Javnom TV servisu RTS-a, FM emisija i sajt Moja farma i mnogi drugi poljoprivredni sajtovi, domaći i iz zemalja u okruženju koriste i plasiraju informacije STIPS-a.



Kontakt:

Zorica Kukić, samostalni savetnik

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije



E-mail: stips@minpolj.gov.rs

Telefon: 011-3616-277
 

RAZVOJ STIPS-a



Maj 2003. – početak razvoja Marketing informacionog sistema Srbije – MISS - projekat finansiran od USDA



Mart - April 2004. – unapređenje sistema, obuka reportera u 18 gradova, postavljanje testnog okruženja portala



Maj 2004. – postavljen portal Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije na www.stips.minpolj.sr.gov.yu



Jun 2004. – izveštači iz 18 gradova postavljaju prve cene VOĆA i POVRĆA – zelene i kvantaške pijace



Jul 2004. – razvijen i postavljen sistema za cene ŽIVE STOKE – pijačne cene



2005. – TV emisija AGROINFO na RTS1 i RTS2



Maj 2005. – online sistem cena u $, štampa promotivnog flajera



Maj 2005. – Srbija dobija članstvo u AGRIMIS-u (19 evropskih zemalja)



Februar 2006. - postavljen sistema za cene ŽIVE STOKE – klanične cene



Maj 2006. – cene ŽITARICA + lako generisanje izveštaja sa odabirom više kultura/proizvoda



April 2009. - www.stips.minpolj.gov.rs i cene INPUTA - semenski materijal, mineralna đubriva, pesticidi



2010. Unapređenje STIPS sistema (projekat podržan od USAID), nova platforma, generisanje izveštaja po mestima prikupljanja proizvoda sa generisanjem grafikona, generisanje detaljnih i nacionalnih izveštaja u .pdf i .html formatu, menadžerska baza...



Avgust 2011. - Uvode se cene priplodnog materijala (junice, nazimice, kokoške, ćurke, guske, patke, biserke, rojevi pčela, riblja mlađ i larve šarana i pastrmke).



Jul 2012. - Počinje realizacija projekta proširenja STIPSa mlekom i mlečnim proizvodima, finansiranog od USDA, odnosno US ambasade u Beogradu.

Januar 2013. - Realizacijom projekta proširenja STIPSa podržanom od USDA, uvode se nove kategorije proizvoda: MLEKO (čije se cene prikupljaju na mesečnom nivou u mlekarama), MLEČNI PROIZVODI, kao i JAJA I ŽIVINSKO MESO (koji se prikupljaju na nedeljnom nivou na zelenim pijacama).



2014. - Novi menadžerski analitički izveštaji sa dominantnim cenama na nivou nedelje, meseca i godine.



2015, 2016, 2017. - Prelivanje postojećih vesti, strana i dokumenata u novo okruženje uz zadržavanje konzistentnosti podataka.

Redizajn CMS portala u verziju sa boljim korisničkim iskustvom za pregled preko mobilnih telefona i tableta. 

Izrada novog seta menadžerskih izveštaja koji bi generisali izveštaje sa dominantnim cenama na nivou cele zemlje po proizvodu i godini.



2018. - Preko milion cena u bazi STIPSa. Proširenje STIPS baze podataka sa još 3 grada Šabac, Leskovac i Užice. Edukacija novih reportera.