Promet robe na produktnoj berzi od 2. do 6. marta 2020. godine

 

Najvažnije iz protekle nedelje:

  • slab promet

Protekle nedelje trgovanje je bilo na značajno nižem nivou u odnosu na prosečno. Iako je u ponudi bilo preko  3000 t robe, usled velikih odstupanja u cenama koje su tražili prodavci i onih kojih su nudili kupci, realizovano je 350 t robe. Finansijska vrednost prometovane robe za ovu nedelju je iznosila 12.614.500,00.

 

Tražnja kukuruza sa klauzulom „fco-luka“ po cenama od 15,80 din/kg bez PDV-a sa isporukom robe mart/april, nije rezultirala zaključenjem berzanskih ugovora. Kukuruzom se trgovalo po jedinstvenoj ceni od 15,50 din/kg bez PDV-a (17,05 din/kg sa PDV-om), što predstavlja pad od 3,13% u odnosu na prethodnu sedmicu.

 

Pšenica je izostala iz trgovanja na robno-berzanskom tržištu. Ponuda se kretala u cenovnom opsegu od 19,00 din/kg do 19,50 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta, ali zainteresovanih kupaca nije bilo.

 

Berzanski ugovori za sojino zrno su zaključeni u veoma uskom cenovnom rasponu od 39,55 din/kg do 39,70 din/kg bez PDV-a ( odnosno od 43,51 din/kg do 43,67 din/kg sa PDV-om), dok je ponderisana cena iznosila 43,64 din/kg sa PDV-om. U odnosu na prethodnu nedelju cena soje je minimalno oscilirala za 0,18 %.