voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Cena prasadi do 15 kg u Zrenjaninu dostigla nivo od 300 din/kg

Na stocnoj pijaci u Zrenjaninu cene prasadi u stalnom porastu pa je dostignut iznos od cak 300 din/kg. Ipak se prodaja obavljala po nešto nižim cenama kako bi se zadovoljili kupci kojih je znatno manje nego prodavaca. Protekle sedmice su reporteri STIPS-a na stocnoj pijaci u Cacku evidentirali blagi pad cena prasadi pa je prodaja varirala u iznosu od 220 do 230 din/kg. Cena tovljenika je takodje niža u odnosu na predhodni period pa se cena po kojoj su se mogla patariti kretala od 130 do 140 din/kg, u zavisnosti od kategorije i kvaliteta. U klanicama je domininantna otkupna cena prasadi iznosila 230 din/kg kao i predhodne sedmice.
Ponuda svinja na pijaci žive stoke u Subotici bila je mala. Proizvodjaci nude svoju stoku od kuce, odnosno otkupljivaci dolaze po stoku na gazdinstva ili je proizvodjaci nose na odgovarajuce otkupno mesto. Teže im je da ih dovoze u Suboticu na stocnu pijacu. Cena tovnih svinja sa manjih farni i od individualnih proizvodjaca je u zavisnosti od kategorije i kvaliteta varirala od 120 do 130 din/kg. Klanicari su placali desetak procenata više, ali se placa na odloženo. Otkupna cena svinja sa vecih farmi iznosila je 150 din/kg uz odloženo placanje.
Slabija ponuda i prodaja žive stoke na pijaci u Obrenovcu. U poredjenju sa predhodnom nedeljom evidentiran je pad cene prasadi i tovnih svinja u proseku za 10 din/kg, dok je cena krmaca za klanje ostala nepromenjena.
Zbog slabije ponude tovnih svinja na stocnoj pijaci u Pancevu došlo je do blagog rasta cene grla u kategoriji od 80 do 130 kg, dok su cene ostalih kategorija svinja nepromenjene. Po broju ponudjenih grla jedino su odskakala prasad, ali je prodaja bila slaba. U klanicama na podrucju južno-banatskog okruga je zabeležena dobra ponuda tovnih svinja I klase uglavnom sa velikih farmi, a otkupne cene na prošlonedeljnom nivou.
Na podrucju Smedereva ponuda svinja i prasadi slaba, a ni potražnja nije narocito znacajna pa su cene uglavnom ostale nepromenjene.
Opširnije o stanju na tržištu goveda i ovaca procitajte u Biltenu ziva stoka, žitarice i stocna hrana br. 21.