voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Ponuda, potražnja i cene žive stoke u novembru na pijacama u Srbiji

U proteklom mesecu je ponuda goveda bila prosečna ali je nastavljen trend slabe prodaja na većini stočnih pijaca u Srbiji, posebno teladi i junadi preko 480 kg.
Novembar je, po dugogodišnjoj tradiciji, mesec izuzetno dobre ponude svinja, posebno tovnih grla od 80 do 130 kg i krmača za klanje. Međutim, zbog porodičnih slava ništa manje ne zaostaje i ponuda prasadi na većini stočnih pijaca u Srbiji.
Tokom proteklog meseca na tržištu ovaca i koza nastavljen je trend ujednačene ponude i potražnje tako da u poređenju sa mesecom oktobrom nisu zabeležene promene dominantnih cena. Prodajna cena teladi SM rase kretala se od 170 do 240 dinara, ali je to i dalje nepovoljna cena po odgajivače, s obzirom da je cena stočnih hraniva u odnosu na predhodni mesec u porastu. Telad HF rase su se mogla kupiti na šest do sedam stočnih pijaca, a cena je varirala od minimalnih 150 do 240 din/kg.
U novembru je interasovanje kupaca za kupovinom junadi telesne mase do 300 kg bilo dosta slabo a ponuda je bila na prosečnom nivou. Cena se kretala od 110 do 130 din/kg u zavisnosti od rase i kvaliteta grla.
Junad SM rase preko 480 kg su se mogla pazariti na skoro svim pijacama žive stoke po dominantnoj ceni od 120 din/kg, što ukazuje na činjenicu da nije bilo promena u odnosu na oktobar.
Ponuda i tražnja krava za klanje je zadržala prošlomesečni trend, a cena je varirala od 60 do 90 din/kg ali je najčešća prodajna cena iznosila 80 dinara za kilogram.
Pojačana potražnja kupaca ua jagnjadima zbog slava je doprinela da najčešća prodajna cea iznosi 170 din/kg. U Zrenjaninu najskuplje 190 din/kg tokom čitavog a najjeftinije u Čačku 130 din/kg.
Dominantna cena ovaca bila je 90, ovnova za priplod 110, dviski i šilježadi 120 din/kg.
Tokom proteklog meseca koze su prodavane za 80 din/kg kao i u oktobru, dok su jarad najčešće prodavana za 140. Maksimalna cena po kojoj su se prodavala jarad bila je u Pančevu 160 din/kg, a mininmalna u Kraljevu i Zaječaru 120 din/kg.
Cena prasadi do 15 kg je od pijace do pijace varirala od 80 do 120 din/kg, dok su se prasad preko 25 kg prodavala po dominantnoj ceni od 110 dinara za kilogram žive mere i to je u poređenju sa oktobrom približno ista cena.
U kategoriji tovljenika od 80 do 130 kg prodajna cena se kretala od 80 do 110 din/kg, dok su se tovna grla preko 130 kg mogla pazariti po dominantnoj ceni od 75 din/kg.
Krmače za klanje su se tokom proteklog meseca prodavale u zavisnosti od kvaliteta u intervalu od 60 do 90 dinara za kilogram žive mere, ali je najčešća prodajna iznosila 70 din/kg. Zbog pojačane prodaje usledio je pad u odnosu na predhodni mesec za 5 din/kg.