voćepovrćemesožitaricemlekojajainputi

Pad cene svinja na stocnim pijacama u Srbiji

Nastavljen je trend dobre ponude svinja na stocnim pijacama. Najcešca prodajna cena prasadi iznosila je 200 din/kg dok je za tovne svinje u zavisnosti od kategorije trebalo izdvojiti sumu od 130 do 140 din/kg din/kg. Na stocnoj pijaci u Pancevu je došlo do rasta cene prasadi obe kategorije, a cene ostalih kategorija nepromenjene. Obim ponude je bio slab sem kod prasadi cija je ponuda bila na prosecnom nivou. Kao što je to uobicajeno na ovoj pijaci su u trgovini svinja glavnu rec imali nakupci iz Panceva i okolnih mesta. Potencijalni kupci su se u vecini slucajeva samo raspitivali o ceni i kilaži, a malo ko se odlucivao na kupovinu. U klanicama južno-banatskog okruga je došlo do rasta otkupne cene prasadi dok je cena tovnih svinja i krmaca za klanje niža u odnosu na prošlu sedmicu, a razlog je znatno bolja ponuda ovih kategorija svinja.
Na loznickoj pijaci žive stoke je najveci obim prodaje zabeležen u kategoriji prasadi kako grla do 15 tako i onih do 25 kilograma žive mere. Tovne svinje su bile jeftinije u odnosu na predhodnu sedmicu ali to nije mnogo uticalo na povecanje prodaje, a razlog je slaba platežna moc kupaca.
Nastavljen je trend dobre ponude svinja na stocnoj pijaci u Smederevu. Najcešca prodajna cena prasadi iznosila je 200 din/kg dok je za tovne svinje trebalo izdvojiti 150 din/kg.
Ni kiša koja je citavo jutro padala na stocnoj pijaci u Obrenovcu nije smetala kupcima koji su najviše interesovanja pokazali za kupovinu prasadi i tovnih svinja. Dobra ponuda kako prasadi tako i tovljenika i krmaca za klanje bio je razlog da dodje do pada cene u proseku za 10 do 20 din/kg u odnosu na predhodnu sedmicu.
Pad cene tovnih svinja i krmaca za klanje u odnosu na predhodnu nedelju evidentirali su reporteri STIPS-a na stocnim pijacama u Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu i Novom Sadu.