Podsticaji za gajenje buše – jedinstvenog balkanskog govečeta

Gajenje visokoproduktivnih rasa krava odavno je sa našeg područja potisnula bušu – autohtono balkansko goveče. Nekada gajeno u gotovo celoj zemlji, a sada je broj sveden na oko hiljadu priplodnih grla. Da bi sprečila njihovo nestajanje, država ih tretira kao genetsko nasleđe i podstiče proizvođače da gaje buše. Uzgoj te ugrožene rase država subvenciniše sa 30.000 za grla starija od dve godine. Za junad se dobija 18.000, a za telad 12.000 dinara. Ljubav prema ovoj rasi opredelila je porodicu Mijanović kod Kragujevca da im se posveti.

Zahtevi za kreditnu podršku do 1. decembra

Pravilnikom o izmeni Pravilnika o uslovima i načinima ostvarivanja prava na kreditnu podršku produžen je rok za predaju zahteva za odobrenje kreditne podrške. Zahtev se podnosi banci koja je sa Ministarstvom poljoprivrede zaključila ugovor do 1. decemba ove godine. Rok otplate kredita je od jedne do tri godine sa grejs periodom od godinu dana, ili od tri do pet godina. Krediti se odobravaju i isplaćuju u dinarima, bez valutne klauzule, te su zbog toga jedni od najpovoljnijih kredita na tržištu.

Zbog afričke kuge u Rumuniji ubijeno 350.000 svinja

Od jula 2017. do oktobra 2018. godine u Rumuniji je otkriveno više od 1.000 slučajeva afričke kuge svinja, od toga 15 u komercijalnim zapatima svinja. Do danas je kroz mere kontrole i eradikacije bolesti ubijeno 350.000 životinja, od toga čak 80% iz komercijalnih zapata. Broj ubijenih svinja iznosi sedam odsto broja zaklanih u klanicama tokom 2017. godine. Da bi se srečilo dalje širenje bolesti ograničeno je kretanje svinja što je dodatno zabrinulo farmere u Rumuniji.

Visokokvalitetna srpska hrana na Belgrade food show-u

Više od 80 izlagača iz industrije voća, povrća, mesa i mlečnih proizvoda predstaviće svoje visokokvalitetne prehrambene namirnice na prvom Beogradskom sajmu hrane (Belgrade Food Show) koji je otvoren u hotelu Crowne Plaza. Organizatori ovog jedinstvenog događaja su Asocijacija za promociju srpske hrane i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a izlagači će na sajmu imati priliku da doðu do novih prodajnih ugovora, razviju nova poslovna partnerstva i identifikuju investicione  mogućnosti.

Najviše subvencija u 2019. namenjeno poljoprivrednicima

Najviše sredstava po osnovu subvencija za 2019. godinu planira se za Ministarstvo poljoprivrede u iznosu ne manjem od 36,2 milijardi dinara. To piše u uputstvu za pripremu budžeta koje je objavilo Ministarstvo finansija. U resornom ministarstvu kažu da je u okviru subvencija i budžetskih kredita neophodno preispitati sve programe po osnovu kojih se dodeljuju subvencije i budžetski krediti. Kada je reč o subvencijama za privredu, za ovu oblast su planirana sredstva u visini od 17,59 milijardi dinara.

Promet roba na Produktnoj berzi od 29.oktobra do 2. novembra 2018. godine

Najvažnije iz protekle nedelje:

- rast cene pšenice

Ove nedelje na Produktnoj berzi pšenica je uzela apsolutni primat u trgovanju. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 2.096 tona robe, finansijske vrednosti 46.653.200,00 dinara. U odnosu na prethodnu nedelju količinski obim prometa je veći pet puta.

Slave podižu cenu mesa

Cena svinjetine, koja je dugo stabilna, mogla bi u narednom periodu da poraste i za 20%. U jeku priprema slavskih trpeza, sve do novogodišnjeg slavlja, ovo meso tradicionalno dobija na značaju. Očekuje se da će i ovog puta najviše poskupeti prasetina. - Sigurno je da će prasetina poskupeti - objašnjava Milan Prostran, agroekonomista. - Cena žive vage svinja pala je na 130 dinara, a ranije je bila i do 205 dinara. Zbog toga postoji veliko nezadovoljstvo stočara.

Obezbeđena sredstva za kontrolu plodnosti zemljišta

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, za kontrolu plodnosti državnog poljoprivrednog zemljišta za ovu godinu opredelio je 15 miliona dinara. Sa korisnicima bespovratnih finansijskih sredstava za ove namene i to sa 12 Poljoprivrednih stručnih službi u Vojvodini u Pokrajinskoj vladi potpisani su ugovori. Poznavanje agrohemijskog sastava poljoprivrednog zemljišta, sadržaja hranljivih materija, ph vrednosti, sadržaja humusa, od izuzetne je važnosti za uspešnu i profitabilnu poljoprivrednu proizvodnju.

Nacionalna laboratorija za mleko dobija uskoro akreditaciju

Direktor Direkcije za nacionalne referentne laboratorije Nenad Dolovac kaže da su svi proizvodi koji se nalaze u prodavnicama u Srbiji bezbedni, te najavljuje da se uskoro može očekivati da Nacionalna referentna laboratorije za kontrolu mleka dobije akreditaciju za rad. Navodeći da je mleko jedan od osnovnih primarnih poljoprivrednih proizvoda koji učestvuje u proizvodnji hrane, Dolovac je na okruglom stolu posveæenom kvalitetu uvoznih sirovina i bezbednosti hrane rekao da očekuje da će ta laboratorija uskoro poèeti da radi.