Bilten – voće i povrće – 2/2018

Smanjena ponuda i tražnja voća i povrća na kvantašu u Beogradu; Prikaz cena voća i povrća na zelenim pijacama u Srbiji; Cene voća i povrća na pijacama u Crnoj Gori; Najčešće cene voća i povrća na tržištu u Hrvatskoj.