Bilten – voće i povrće – 49/2017

Na kvantašu u Beogradu u ponudi jagode; Prikaz cena voća i povrća na zelenim pijacama u Srbiji; Cene voća i povrća na pijacama u Crnoj Gori; Najčešće cene voća i povrća na tržištu u Hrvatskoj.