Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 05/2018

Rast cena teladi i krava za klanje na stočnoj pijaci u Požarevcu; Niže cene prasadi, tovnih svinja i krmača za klanje; Nastavljen trend pada cena jagnjadi i ovaca na pojedinim prodajnim i otkupnim mestima; Cene stoke za klanje u EU; Cene žive stoke na pijacama u Crnoj Gori; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda u Srbiji; Ponuda, potražnja i cene žitarica i stočnog hraniva u Srbiji; Agroinfo vesti; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište pšenice, kukuruza i stočne hrane