Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 12/2011

Na pijaci u Obrenovcu jeftinija junad, dok je u klanicama južnog banata došlo do porasta cene iste kategorije goveda; Blagi rast prodajne cene prasadi u Obrenovcu i Čačku, dok su tovne svinje bile skuplje u Pančevu; Rast prodajne cene jagnjadi u Pančevu ; Ponuda i tražnja žitarica i stočne hrane; Agroinfo vesti; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište pšenice, kukuruza i stočne hrane.