Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–25/2020

Telad skuplja na stočnoj pijaci u Vranju, a tovna junad i krave za klanje u Somboru; Prasad skuplja u Požarevcu, a tovne svinje u Nišu; Pad dominantnih cena jagnjadi i jaradi; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.