Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 40/2007

Prosečna ponuda, slaba prodaja, pad cene teladi i junadi na većini pijaca u Srbiji; Cene svinja su na stočnim pijacama i klanicama bile promenljive u zavisnosti od ponude i tražnje ; Ponuda jagnjadi i ovaca se razlikovala od pijace do pijace; Pregled cena žive stoke na pijacama u Srbiji; Klanične cene žive stoke ; Prikaz cena stoke u EU; Kretanje cena žive stoke na pijacama u Crnoj Gori; Stanje na tržištu žitararica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Struktura prometa roba na produktnoj berzi u periodu januar - septembar 2007. godine; Uporedni obim prometa robe na produktnoj berzi u periodu januar-septembar 2006 i 2007.godine.