Do 600.000 dinara zajma za ekonomsko osnaživanje žena

Kolping Društvo Srbije raspisalo je Konkurs za dodelu beskamatnih zajmova u okviru programa “Ekonomsko osnaživanje žena” koji je podržan od strane Nemačkog ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju. Cilj projekta je pružanje finansijske podrške ženama preduzetnicama na području Srbije, posebno ženama iz ruralnih područja, kao najosetljivijoj grupi. Prijavu na konkurs mogu da podnesu žene koje imaju registrovan pravni subjekt najmanje godinu dana i potrebna su im finansijska sredstva za materijal ili opremu u iznosu od 120.000 do 600.000 dinara.

Konkurs je otvoren do 31. marta 2020. godine. Javni konkurs u kom su opisani uslovi, kao I prijava na konkurs, mogu se pogledati na :www.kolping.rs/konkurs-ekonomsko-osnazivanje-zena/