Klanice preuzele 800 junadi

Za samo tri dana klanice su preuzele oko 800 komada junadi, od 3.500 planiranih. Prva dva dana pojedine klanice su želele da uvedu kalo u obračun težine, pa je reagovalo udruženje Agroprofit i sprečilo ovaj potez. Slobodan Utvić i Petar Vujanović isporučili su junad prosečne težine od 700 kilograma, a za višak težine od očekivane njima je ova klanica putem otkupnog bloka isplatila razliku. Ova dva farmera praktično svoju junad su prodali po ceni od 1.600 evra do 1.700 evra po komadu. Državne robne rezerve su razmenom merkantilnog kukuruza za živu junad ostvarile cilj: farmeri su zadovoljni ovim modelom trgovine, a cena na tržištu je porasla sa 1,6-1,8 evra na 2,0 – 2,10 €/kg žive vage.