Krava buša sve više zastupljena u Šumadiji

Krave buše predstavljaju našu autohtonu rasu goveda koja nije toliko poznata po mlečnosti koliko po izdržljivosti i ishrani koja podrazumeva redovnu ispašu. Država je odlučila da zaštiti ovu rasu goveda pa daje velike subvencije zbog kojih se i sve više stočara u Šumadiji odlučuje za njeno držanje na farmama. Zoranu Miliću iz sela Zagorica kod Topole ostvarila se dugogodišnja želja da na svom domaćinstvu drži našu autohtonu rasu goveda - krave buše. Već nešto više od godinu dana Zoranova farma broji dvadeset i dva grla i kako sam kaže ovim kravama je neophodno to da budu napolju jer za ishranu koriste ispašu, potreban je i dobro ograđen prostor jer su buše poznate kao divlja brdsko planinska rasa goveda. “Kada je u pitanju mlečnost one malo daju mleka ali je zato mleko kvalitetnije i to verovatno zbog načina njihove ishrane jer one više pasu i brste te se tako hrane zdravom prirodnom hranom. Subvencije su redovne i to su mi rekle kolege koje se duže bave njihovim držanjem. Isplaćujese 30.000 dinara po kravi a imamo pravo da uzmemo i za bika, 12.000 je tele do šest meseci a 18.000 dinara je od šest meseci do dve godine. Problem je kod klanja muških teladi jer nemamo tržište a ja sam i skoro počeo da ih držim tako da tek treba da nađem tržište za njih”, rekao je Zoran Milić, stočar iz sela Zagorica. Zoranova supruga Jasmina od mleka krava buša pravi sir. Sir je poznat po tome što je masniji i ukusniji i žućkaste je boje. Krava buša poznata je po tome što nema veliku mlečnost i daje svega 2.000 litara mleka godišnje. Ipak prednost ove rase je ta što je izuzetno otporna, ne zahteva posebnu ishranu i negu i potrebno je samo da se slobodno kreće i ide na ispašu. “Njena prednost u odnosu na druge rase krava je ta što ona može da izdrži mnogo lošije uslove gajenja, lošiju hranu a ništa neće to da je omete da ostvari svoju proizvodnost koju ima. Isključivo se sada koristi za održavanje autohtonosti u Šumadiji ali i za održavanje genetike i popravljanje karakteristika drugih rasa krava, da druge rase budu otpornije a koje su inače nežnije poput crno bele ili simentalske rase koje imaju veću proizvodnju mleka ali su u isto vreme i nežnije. To treba iskoristiti, taj gen koji je dobar i jak”, objašnjava Goran Joksić, stručni saradnik za stočarstvo. Zbog toga što država želi da očuva autohtonost krava buša, stočari koji se opredele za njeno držanje dobijaju visoke subvencije pa sve više ljudi u Šumadiji bira baš ovu našu rasu goveda.