Pijace i online prodaja pod lupom inspektora

Oglašavanje i prodaja robe neregistrovanih subjekata preko interneta, kao i trgovina nesopstvenim proizvodima na pijaci biće predmet kontrole inspektora koji suzbijaju sivu ekonomiju. Ova inicijativa biće pokrenuta zbog identifikacije neregistrovanih trgovaca koji oglašavaju akcizne i proizvode zaštićene pravima intelektualne svojine, ali i lekove i medicinska sredstva. Primera radi, na zelenim pijacama se, osim individualnih poljoprivrednih i zanatskih proizvoda, trguje i proizvodima široke potrošnje što otvara vrata cvetanju crnog tržišta. Zoran Kasalović, državni sekretar u MDULS, objašnjava da su u ovoj borbi inspektori u prvim redovima i da direktno štite fer uslove poslovanja.